นายวรากร รื่นกมลนายวรากร  รื่นกมลชื่อ     นายวรากร  รื่นกมล
วันเดือนปีเกิด   5 ก.พ. 2502

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  
Omega Replica Watches
    ผู้อำนวยการ รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”
    อุปนายก2 สมาคมศิษย์เก่า รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”

ประวัติการศึกษา 
    จบชั้นมัธยมจาก รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล” ปี 2517
    ป.กศ.ต้น ว.ค.พระนครศรีอยุธยา ปี2519
    ป.กศ.สูง ว.พ.อ่างทอง ปี 2521
    กศ.บ. ม.ศว.พลศึกษา
    ศษ.ม. ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน  Omega Constellation Replica
    2522 รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
    2533 รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา
    2538 รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล” จ.พระนครศรีอยุธยา
    2543 ผช.ผอ.รร.นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จ.พระนครศรีอยุธยา
    2544 ผช.ผอ.รร.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
    2546 ผอ.รร.บึงศรีราชาพิทยาคม จ.ชลบุรี
    2550 ผอ.รร.ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”จ.ชลบุรี
    2552 ผอ.รร.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ปัจจุบัน  ผอ.รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”

ความทรงจำ :  รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”เป็นรร.ประจำอำเภอที่มีชื่อเสียง เกียรติยศได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวาง
ความประทับใจ : คุณครู พี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆที่มีความรักและสามัคคีกันเป็นอย่างดี


เขียนเมื่อ : 2017-09-19 16:04:57 | เปิด 2928 ครั้ง