ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมงาน "ลูกนิตย์ งามอย่างไทย สไตล์ย้อนยุค"
พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2560
ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560
เชิญชวนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2016
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ร่วมไว้อาลัยแด่คุณครูผู้จากไป
วารสารสมาคมฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5
ขอแสดงความยินดีกับนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558
สุดยอดจอมยุทธ์การตลาด
ทัวร์ลูกนิตย์ พิชิตลาวใต้ 11-15 พ.ย. 2557
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557
เรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี2557
วารสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 2556
ผลการดำเนินงานของสมาคม ปี 55-56 (ต้นปี)
ขอเชิญรดน้ำขอพรครูในวันสงกรานต์ 2556
ทัวร์สิบสองปันนา
โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ท่านละ 5600 บาท
พิธีรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์
กตัญญูพาครูไหว้พระ ปี 2555 โดย กองทุนครูอาวุโส รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”
เว็บไซต์แนะนำ
ใบสมัครสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยา
แฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าท่าเรือนิตยานุกูล
ขอเชิญศิษย์เก่าลูกนิตย์ทุกท่านเข้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ารร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล"เพี่อรับทราบข่าวสาร การทำกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม
กำหนดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554
สนับสนุนแผนงานโครงการโรงเรียนท่าเรือ” นิตยานุกูล”
รับเงินทอดกฐินวัดโบสถ์
จัดทำวารสารสมาคมศิษย์เก่าฯ
ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ตลอดปี 2553

ผลการดำเนินงานของสมาคม ปี 55-56 (ต้นปี)

เขียนเมื่อ : 2013-03-21 00:59:19 | เปิด 1690 ครั้ง

   รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า

  โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประจำปี 2555 และต้นปี 2556

   

  3.1      สถานะทางการเงินบัญชีรายรับ รายจ่ายงบดุล ณ วันที่31ธค.55 รายละเอียดวาระการประชุม

  3.2      การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ
  นิตยานุกูล” ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมซิกม่า  ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  3.3      การประชุมย่อยกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล  รวม  11  ครั้ง  ( มกราคม 2555 กรกฎาคม 2555)

  3.4      พิธีรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโส โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล (กองทุนครูอาวุโส โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555

  3.5      กตัญญู พาครูไหว้พระ ภาคอีสาน (กองทุนครูอาวุโส โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล) เมื่อวันที่ 2 6 กุมภาพันธ์ 2555

  3.6      จัดทำวารสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล ฉบับที่ 3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่า ฯ จำนวน 500 ฉบับ

  3.7      วัดหนองแห้วมอบเงินให้สมาคม ฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 พระอธิการสมุห์สุรชัย อัสฺโว ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองแห้ว เจ้าคณะตำบลจำปา และพระเล็ก ได้มอบเงินให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูลจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อให้สมาคม ฯ นำไปสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู นักเรียน และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

  3.8      สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

  ที่

  รายการ

  จำนวนเงิน(บาท)

  หมายเหตุ

  1

  สนับสนุนการจัดแสดงกายกรรมเฟยเยี่ยน

  10,000

  ปลายปีการศึกษา 2554

  2

  คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน 10 เครื่อง และเครื่องปริ๊นส์ 1 เครื่อง

  156,500

  ปลายปีการศึกษา 2554

  3

  ทุนการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ จำนวน 3 คน

  36,300

   

  4

  ค่าตอบแทนครูจีน ที่มาสอนนักเรียน

  165,000

   

  5

  ทุนการศึกษานักเรียนปัจจุบัน

  10,000

   


   

  ที่

  รายการ

  จำนวนเงิน(บาท)

  หมายเหตุ

  6

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นางสาวสิริภัทรา อ้อนสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือก

  ทุนเอเอฟเอส ศึกษาต่อประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี

  10,000

   

  7

  กิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการและด้านกีฬา จำนวน 2 รายการ คือ การแข่งขันด้านวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 และการแข่งขันกองเชียร์กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ปาริชาตเกมส์”

  100,000

   

   

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  487,800  บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

   

  3.9      มอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูลจำนวน 123,800 บาท (หนึ่งแสน
  สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

  1. นางสาววนิดา ถาวร ปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

  2. นายเชาวัฒน์ ศิริรัตนประภา ปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนับสนุน
  ค่าเทอม ภาคเรียนละ 15,400 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 30,800 บาท
  (สามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

  3. นายเอกลักษณ์ ยอดนิล ปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ขอรับทุนถึงเดือนพฤษภาคม 2555 รวมเป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากผลการเรียนต่ำ จึงไม่ขอรับทุนต่อ

  4. นางสาวฑิมัมพร อาลัยสุข ปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาท) รวมเป็นเงิน 54,000 บาท
   (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  123,800  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

  3.10           แสดงความยินดีและร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ

  3.11           จัดทัวร์กัมพูชา เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน – จันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

  3.12           จัดทัวร์สิบสองปันนา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 – วันพุธที่  12  ธันวาคม  2555

  3.13           กตัญญู พาครูไหว้พระ ภาคใต้ (กองทุนครูอาวุโสโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล) เมื่อวันที่
  2 – 5 มีนาคม 2556

  3.14            พิธีรดน้ำขอพร คุณครูอาวุโส (กองทุนครูอาวุโสโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล) จะดำเนินการ วันเสาร์ที่  27  เมษายน  2556ไฟล์ดาวน์โหลด : info-20.pdf