ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมงาน "ลูกนิตย์ งามอย่างไทย สไตล์ย้อนยุค"
พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2560
ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560
เชิญชวนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2016
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ร่วมไว้อาลัยแด่คุณครูผู้จากไป
วารสารสมาคมฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5
ขอแสดงความยินดีกับนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558
สุดยอดจอมยุทธ์การตลาด
ทัวร์ลูกนิตย์ พิชิตลาวใต้ 11-15 พ.ย. 2557
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557
เรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี2557
วารสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 2556
ผลการดำเนินงานของสมาคม ปี 55-56 (ต้นปี)
ขอเชิญรดน้ำขอพรครูในวันสงกรานต์ 2556
ทัวร์สิบสองปันนา
โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ท่านละ 5600 บาท
พิธีรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์
กตัญญูพาครูไหว้พระ ปี 2555 โดย กองทุนครูอาวุโส รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”
เว็บไซต์แนะนำ
ใบสมัครสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยา
แฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าท่าเรือนิตยานุกูล
ขอเชิญศิษย์เก่าลูกนิตย์ทุกท่านเข้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ารร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล"เพี่อรับทราบข่าวสาร การทำกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม
กำหนดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554
สนับสนุนแผนงานโครงการโรงเรียนท่าเรือ” นิตยานุกูล”
รับเงินทอดกฐินวัดโบสถ์
จัดทำวารสารสมาคมศิษย์เก่าฯ
ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ตลอดปี 2553

เรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี2557

เขียนเมื่อ : 2014-03-05 14:12:22 | เปิด 1327 ครั้ง

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ห้องInfinity
ในวันพุธที่19 มีนาคม 2557เวลา 14.30น.
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้
 ระเบียบวาระที่1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ระเบียบวาระที่2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2556
 ระเบียบวาระที่3  รายงานผลการดำเนืนงานของสมาคมในรอบปี56 และต้นปี57
 ระเบียบวาระที่4 บัญชีรายรับรายจ่ายและงบดุล ปี56
 ระเบียบวาระที่5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่
 ระเบียบวาระที่6 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 57
 ระเบียบวาระที่7 เรื่องอื่นๆ

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว


ไฟล์ดาวน์โหลด :