ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมงาน "ลูกนิตย์ งามอย่างไทย สไตล์ย้อนยุค"
พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2560
ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560
เชิญชวนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2016
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ร่วมไว้อาลัยแด่คุณครูผู้จากไป
วารสารสมาคมฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5
ขอแสดงความยินดีกับนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558
สุดยอดจอมยุทธ์การตลาด
ทัวร์ลูกนิตย์ พิชิตลาวใต้ 11-15 พ.ย. 2557
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557
เรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี2557
วารสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 2556
ผลการดำเนินงานของสมาคม ปี 55-56 (ต้นปี)
ขอเชิญรดน้ำขอพรครูในวันสงกรานต์ 2556
ทัวร์สิบสองปันนา
โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ท่านละ 5600 บาท
พิธีรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์
กตัญญูพาครูไหว้พระ ปี 2555 โดย กองทุนครูอาวุโส รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”
เว็บไซต์แนะนำ
ใบสมัครสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยา
แฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าท่าเรือนิตยานุกูล
ขอเชิญศิษย์เก่าลูกนิตย์ทุกท่านเข้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ารร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล"เพี่อรับทราบข่าวสาร การทำกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม
กำหนดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554
สนับสนุนแผนงานโครงการโรงเรียนท่าเรือ” นิตยานุกูล”
รับเงินทอดกฐินวัดโบสถ์
จัดทำวารสารสมาคมศิษย์เก่าฯ
ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ตลอดปี 2553

ทัวร์ลูกนิตย์ พิชิตลาวใต้ 11-15 พ.ย. 2557

เขียนเมื่อ : 2014-10-21 10:48:52 | เปิด 2998 ครั้ง

สบายดีเมืองลาว
- เที่ยวชม ปราสาทวัดพู มรดกโลกอันดับที่ 2 ของลาว
- นาท่านสัมผัสบรรยากาศ ไนแองการ่าแห่งเอเซีย
- ชมสินค้าพื้นเมือง ที่ตลาดดาวเรือง
- ชมชนเผ่าจาลอง และดื่มด่าบรรยากาศ น้าตกผาส้วม

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 อยุธยา - อุบลราชธานี 
17.00 น. นัดพบกันที่จุดนัดพบ โดยมีทีมงานวินนิ่งทัวร์ ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกจัดสัมภาระ 
18.00 น. ออกจากจุดนัดพบ เพื่อมุ่งหน้าสู่อุบลฯ โดยทีมงานให้รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 อุบลราชธานี – ช่องแม็ก - วัดหลวง – ปราสาทวัดพู – บายศรีสู่ขวัญ , ชมราวงลาว , ร้องคาราโอเกะ 
06.00 น. ถึงจังหวัดอุบลราชธานี นาท่านทาภารกิจส่วนตัว ( 4 – 5 ท่าน/ห้อง) ณ โรงแรมรีเจ้นพาเลช หรือเทียบเท่า 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกไปยังด่านช่องเม็ก ข้ามพรมแดนไทย – ลาว และนาท่านเดินทางเข้าตัวเมืองปากเซ ระยะทางกว่า 45 กม. ชมเมืองปากเซ และนาท่านเยี่ยมชมวัดหลวงเมืองปากเซ และรับประทานอาหาร  (มื้อที่ 2)
บ่าย นาท่านเดินทางต่อไปยังปราสาทวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก และมีการต่อเติมสมัยต่อมาทาเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงค ศิวลึงค์ธรรมชาติหรือ ศยัมภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา ลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า
ช่วงเย็น นาท่านกลับเข้าตัวเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 3)
พร้อมนาท่านร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีต้อนรับแบบชาวลาว และชมการแสดงฟ้อนราของชนเผ่าต่างๆ และฝึกราวงลาว ร่วมร้องคาราโอเกะตามสะดวก หลังอาหารนาท่านเข้าที่พัก โรงแรมดอกบัวคู่ หรือเทียบเท่าระดับ 3.5 ดาว (พัก 2 คืน) 

วันที่ 13 ธ.ค. 2557 ปากเซ - เมืองโขง – น้าตกคอนพะเพ็ง - น้าตกหลี่ผี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4)
08.00 น. นาท่านเดินทางไปยัง เมืองโขง ระยะทางประมาณ 160 กม.
11.00 น. ถึง น้าตกคอนพะเพ็ง นาท่านขึ้นรถกอล์ฟเพื่อไปชมน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้าที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความ งามจนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า เปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชีย หรือ ไข่มุกแห่งแม่น้าโขง
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหาร พบกับหลากหลายเมนูปลา แซ่บเวอร์  (มื้อที่ 5)
ช่วงบ่าย นาคณะออกจากน้าตกคอนพะเพ็งไปยังท่าเรือ ซึ่งอยู่ไม่ไกล
นั่งเรือหางยาวล่องแม่น้าโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางซึ่งรู้จักกันดีในนามมหานทีสีทันดร
เชื่อกันว่าเป็นมหานครของพญานาค พบเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่ในลาน้า
หลังจากนั้นนา คณะขึ้นฝั่ง ตรงจุดน้เี ป็นท่าเรือกาปั่นสมัยฝรั่งเศส ณ บ้านดอนเดด
นาคณะขึ้นรถ 5 แถว เพื่อไปยังน้าตกหลี่ผี สายน้าหลายพันสาย พุ่งกระโจนลง
ตามซอกหินกว้างกว่า 3 กม. มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส หัวรถจักรไอน้า วัดและเจดีย์ของ
พระยาคูขี้หอม อันเก่าแก่...... หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับเมืองปากเซ
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 6) จากนั้นนาท่านเข้าที่พัก (พักโรงแรมเดิม 2 คืน)

วันที่ 14 ธ.ค. 2557 ปากซอง –น้าตกผาส้วม– น้าตกตาดเยือง – น้าตกตาดฟาน – ตลาดเช้า – สินค้าปลอดภาษี – อุบล
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 7) พร้อมเช็คสัมภาระออกจากโรงแรม
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางไปยังเมืองปากซอง เพื่อเที่ยวชม 3 น้าตก
08.30 น. ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่ เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสอง
ข้างทาง นาท่านเข้าสู่เขตเมืองบาเจียง เดินข้ามสะพานไม้ ชม น้าตกผาส้วม บรรยากาศดี ถ่ายรูปเก็บภาพ
ทิวทัศน์ที่สวยงามยังตัวน้าตก และข้ามสะพานไม้ไผ่เพื่อไปชมหมู่บ้านชนเผ่าจาลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ และนา
ท่านออกเดินทางต่อ ชม น้าตกตาดเยือง สายน้าจากภูเขาเทวดาใสสะอาด
ตกจากหน้าผาสูงชันลดหลั่นประดับ ด้วยกล้วยไม้ป่า และชม น้าตกคู่แฝด ตกจากยอดเขา
ของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงาม ที่ได้เพียง
ยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของน้าตกตาดฟาน หลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าตัวเมืองปากเซ
11.00 น. ออกเดินทางกลับเข้าตัวเมืองปากเซ รับประทานอาหาร  (มื้อที่ 8)
ช่วงบ่าย นาท่านแวะซื้อของฝากที่ตลาดเช้าเมืองปากเซ หรือ ตลาดดาวเรือง สินค้าจาพวกเครื่องเงิน ผ้าไหม กระเป๋า ๚
หลังจากนั้นเดินทางสดู่ ่านช่องเม็ก เลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี พร้อมจัดทาเอกสารออกด่าน
ช่วงเย็น ซื้อของฝากเมืองอุบล และรับประทานอาหารเย็น ร้านกกขาม  (มื้อที่ 9)
(รถจะไม่ได้เข้าตัวเมือง สามารถซื้อของฝาก หมูยอที่ร้านกกขามได้ ทางร้านรับมาจากร้านดาวทอง ของสดใหม่ทุกวัน)

วันที่ 15 ธ.ค. 2557 อยุธยา
05.00 น. ถึงอยุธยาโดยสวัสดิภาพ


ไฟล์ดาวน์โหลด : info-27.pdf